Aquí som solidaris amb Sant Joan de Déu

Distintiu-som-solidaris-amb-sjd_2024