Distribució

L’activitat comercial d’ EUROPEIX, S.A. es basa en l’exportació a tot Europa i tercers països.

La distribució nacional es centra als principals mercats centrals i conserveres de peix , i al sector de l’Hostaleria i Detallistes.

Els lliuraments es fan majoritàriament pels nostres camions frigorífics que garanteixen el seguiment de la cadena de fred i els estrictes horaris de lliurament en tractar-se de mercaderia perible. També utilitzem els principals canals de distribució del peix fresc per garantir les entregues diàries més petites.